Nerskogen Løypeforening baserer seg på at de som bruker skiløypene betaler støttekontingent. Kontingenten er for tiden 500 kroner per sesong. Kontingenten forfaller til betaling 1. oktober for påfølgende vinterhalvår, men vi tar imot kontingent også etter denne datoen. Det er fire muligheter for betaling:

  • Betaling i nettbank. Kontonummer 4260 71 02567. Det skal ikke benyttes KID-nummer, men skriv gjerne navn og hyttefelt (bostedskommune for de som ikke har hytte på Nerskogen) i tekstfeltet når du betaler.
  • Fellesinnbetaling til en hytteforening. Hytteforeningen betaler så inn samlet for medlemmene i hytteforeningen. Kontonummer 4260 71 02567. Det skal ikke benyttes KID-nummer, men skriv navn på hyttefelt / hytteforening i tekstfeltet.
  • Betaling i kassen på Jokerbutikken på Nerskogen. Det kan være en grei løsning når du likevel er på butikken.
  • VIPPS: Velg "Betal" og skriv inn koden 511293 og Nerskogen Løypeforening kommer opp.

 

 

Joker-Nerskogen