Medlemskontingent

Nerskogen Løypeforening baserer seg på at de som bruker skiløypene betaler støttekontingent. Kontingenten er for tiden 500 kroner per sesong. Kontingenten forfaller til betaling 1. oktober for påfølgende vinterhalvår, men vi tar imot kontingent også etter denne datoen.

Det er ønskelig at alle medlemmer registrerer seg som medlem i Nerskogen Løypeforening. For å registrere medlemskapet kan du følge denne lenken:

Du kan da legge inn informasjon om deg selv. Dersom du registrerer telefonnummer, kan vi nå deg på sms dersom det skulle dukke opp kritiske situasjoner i løypa. Også de som betaler årskontingenten via fellesinnbetaling oppfordres til å registrere seg som medlemmer. Merk at en del hytteforeninger, veilag, vasslag osv har fellesinnkreving av medlemskontingenten til Løypeforeningene. Det er ønskelig at disse medlemmene også registrerer seg. Det er et eget alternativ i innmeldingsskjema for dette. Skriv da hvilken forening/lag det gjelder (fra forhåndsdefinert liste).

Dersom du ikke ønsker å registrere deg som medlem, finnes det fortsatt andre muligheter til å betale årskontingenten:

  • Betaling i nettbank. Kontonummer 4260 71 02567. Det skal ikke benyttes KID-nummer, men skriv gjerne navn og hyttefelt (bostedskommune for de som ikke har hytte på Nerskogen) i tekstfeltet når du betaler.
  • Betaling i kassen på Jokerbutikken på Nerskogen.
  • VIPPS: Velg "Kjøp og Betal" og skriv inn koden 511293 og Nerskogen Løypeforening kommer opp.

 

 

Joker-Nerskogen