Løyper

Nerskogen Løypekart

Løypene som Nerskogen Løypeforening har ansvar for strekker seg fra Svahøkrysset i sør til Bløtslettet i nord. Løypene kjøres opp så snart snøforholdene tillater det på førjulsvinteren, og til 21 april. Om vær- og føreforholdene tilsier det, kjøres løypene opp til hver helg, samt dagene i jula, vinterferien og i påska. Hvor ofte det kjøres løyper avhenger til enhver  tid av hvor mange  som betaler kontingent til Løypeforeningen.

Løypekjøring nord for Bløtslettet finansieres av egne foreninger. De som betaler kontingent til disse foreningene trenger ikke betale kontingent til Nerskogen Løypeforening, og er velkomne til å benytte løypenettet til Nerskogen Løypeforening.

Løypemaskina har GPS og du kan se status for løypekjøring på skisporet.no.

Merk at det er anledning til å parkere bilen på merkede parkeringsplasser nedenfor oppkjørselen til Heldalsveien, oppe i Sørøyåsen og ved Skarbakkan.