Årsmøte 2014 i Nerskogen Løypeforening

Årsmøtet i Nerskogen Løypeforening blir avholdt lørdag 31. mai kl. 13.00 på Fjellheim, Nerskogen

 Agenda:

1. Konstituering av årsmøtet

-        valg av møteleder

-        godkjenning av innkalling og dagsorden

-       valg av referent

-       valg av to til å skrive under protokollen

2. Årsberetning

3. Regnskaper

4. Orientering om status

5. Orientering om status for kjørebru over Minnilla for løypemaskin

6. Framleggelse av budsjett for 2013/14

7. Valg