Årsmøte i Løypeforeningen avholdt 31.05.14

Det ble fremhevet at til tross for snøfattig vinter klarte Løypeforeningen å tilby et rimelig bra løypetilbud gjennom vinteren. Økonomien må bedres betraktelig da det ble en nedgang i støttekontingenten fra i fjor. Av ca 450 hytter i området betalte 192 hytteeiere støttekontingent. Skal driften komme opp på et bærekraftig økonomisk nivå bør vi få støttekontingent fra rundt 300 hytteeiere.

Løypeforeningen vil derfor oppfordre alle hytteeiere til å være med å motivere flere til å betale inn støttekontingent.

Det sittende styret og leder ble gjenvalgt for ny periode.

Viser til fullstendig referat under.

Årsberetning 2014

Årsmøtereferat 2014