Løypekjøring 3. juledag

Det er viktig at man er forsiktig og ikke tar sjanser på å gå gjennom isen og få vann innn i drivverket ved slike kulde- og snøforhold som råder på denne tida. Vann kan bidra til tilising og kort og godt kjørestans på drivverket og beltene. Hadde det vært mer snø ville man forsøkt å bygge snøbru over bekken, men det var for lite snø å ta av på sørsiden. Det vil derfor bli forsøkt å gjøre dette fra nordsiden i dag siden det er mer snø å ta av der. Samtidig ser vi at vær- og føreforhold er noe vi bare må aksepter og innrette oss etter.