Løypekjøring status 7. januar

Dette vil i praksis bety at Nerskogen Løypeforening ikke klarer å etablere det løypenettet som vi ønsker oss med dagens maskintilbud fra Oppdal. Dette beklager vi. Vi var uforberedt på at vi ville bli så tydelig nedprioritert. Samtidig er nok dette en naturlig konsekvens av for liten maskinkapasitet, og på ingen måte uvilje fra Oppdals side. De virker svært positive til å finne en løsning med ei ekstra maskin, så vil vi spille på alle gode krefter som er tilgjenglige i et forsøk på å skaffe ei ekstra maskin.

Løypeforeningen har derfor umiddelbart iverksatt arbeidet med å skaffe ei ekstra løypemaskin som skal være lokalisert på Nerskogen. Vi vil koble både både Oppdal og Rennebu kommune på saken for å få avklart hva de kan bidra med. Samtidig må vi se etter både kortsiktige og langsiktige løsninger, men vi håper på å få opprettet ny kapasitet så snart det lar seg gjøre slik at denne sesongen ikke blir for skadelidende.