Status løypekjøring 10.01.15

Løypeforeningen oppfordrer derfor hytteeierne nord for Minnilla om å støtte arbeidsgruppa som arbeider med bygging av kjørebru på en best mulig måte slik at dette kan realiseres så snart det lar seg gjøre. Leder for denne arbeidsgruppa er Sveinung Løset. Ressurspersoner som kan bidra til å styrke arbeidet med kjørebru oppfordres til å ta kontakt med Sveinung Løset, samtidig som hytteforeingene i området anbefales å se på om de kan gå inn å støtte bruprosjektet økonomisk.

 I tillegg er Løypeforeningen nå i dialog med både Rennebu og Oppdal kommune om å finne løsning for å styrke tilgangen på løypemaskin på Nerskogen. Vi ser på muligheten for å skaffe løypemaskin som skal være permanent lokalisert på Nerskogen, slik at vi både får kjørt opp løyper når vi trenger det og samtidig har kapasitet til å kjøre de mateløypene det er behov for. Dette arbeidet har blitt møtt på en meget positiv måte fra både kommunene og lokalsamfunnet, så vi er optimistiske.

 

Det har satt seg en sterk forståelse blant både lokalsamfunnet og hytteeierne om at løypetilbudet har kommet for å bli og skal opprettholdes, slik at et viktig moment er at hytteeierne fortsetter å støtte løypeforeningen med penger til drift. Går kommunene innn med kapital til ny løypemaskin og løypeforeningen forestår driften basert på støttekontingent så blir dette et solid spleiselag.