17.01. Ferske løyper helt til Bløtslettet i nord.

Fredag var Løypeforeningen i møte med ordførerne i Oppdal og Rennebu kommune for å diskutere løypekjøring på Nerskogen. Begger ordførerne viser stor entusiasme ovennfor det å skulle finne en løsning som gjør at vi får stasjonert ei løypemaskin på Nerskogen. Denne maskina skal være dedikert oppskjøring av løypeforeningens løypenett. Det arbeides med å finne finansiering av ny maskin, mot at løypeforeningen tar på seg å drifte oppkjøringen gjennom tilskudd og støttekontingent.

En oppgradering av løypekjøringen med egen maskin vil kunne gi bedre løyper gjennom økt regularitet på kjøringen, bedre kapasitet på mateløyper og et hovedløypenett som skal være oppkjørt i rett tid på morgenen. Dette vil generere noe mer kjøring og vesentlig økning av kostnadene til kjøring. Samtidig ser vi at intektene har vært forholdsvis lave så langt ved at under en tredjedel av hytteeierene på Nerskogen har betalt støttekontingent til løypeforeningen. Vi må derfor oppfordre til at hytteeierer og lokalbefolkning må bli flinkere til å betale inn støttekontingent, så vil Nerskogen bli sikret forutsigbare gode oppkjørte løyper i fremtiden.

Kontingent kan betales her: http://www.nerskogenloypeforening.no/index.php?page=kontingent 

I påvente av at man klarer å skaffe finansiering og ei ekstra maskin, vil Snøhetta prøve som best de kan med eksisterende kapasitet å imøtekomme behovet på Nerskogene også.