Ny løypemaskin blir stasjonert på Nerskogen fra neste helg

Denne maskina skal opereres av Snøhetta IL, men være stasjonert på Nerskogen og forbehold løypenettet på Nerskogen. Stor takk til Rennebu kommune som her har vist at de tar hytteeierne og næringslivets ønsker på alvor.

Dette vil gi bedre løyper ved hyppigere kjøring, samt mulighet for å bedre tilbudet på mateløyper. Det skal nå bli en forutsigbarhet i at man kan forvente at løypenettet er oppkjørt når helga kommer. Det tas selvfølgelig forbehold om været, men det kjenner vi alle til allerede.

Så langt det lar seg gjøre, vil løypeforeningen arbeide for bedre mateløyper der dette er dårlig dekket opp. Ledere i de ulike hytteforeningene som ønsker bedre mateløyper bes ta kontakt med Løypeforeningens styre ved Roar Stenseth roar.stenseth@ntnu.no. Det er naturlig at løypeforeningen forventer at de feltene som ønsker mateløyper støtter opp om dette ved å betalte inn felles støttekontingent for hele hyttefeltet. Hytteforeningene bes derfor om å arbeide for en slik felles innbetaling slik at dette kan gjøres gjeldende fra neste vinter.

Løypeforeningen trenger mer hjelp fra hytteeierne til å finansiere driften av løypekjøringen. Siden det foreløpig har vært under en tredjedel av hytteeierne rundt løypetraseen som har betalt støttekontingent, håper vi nå at vesentlig flere hytteeiere, næringslivet og grunneiere er villig til støtte oss. De to sistnevnte arbeider allerede med dette.

For de som ser seg i stand til å bidra med litt ekstra tilskudd til å dekke selve kjøpet av løypemaskina, er det anledning til å betale inn dette ved å klikke på bildet av løypemaskina, eller ved på bruke nettbank til kto.: 4260 71 02567.

Løypeforeningen ønsker alle god tur i oppkjørte løyper fremover.