Ny løypemaskin på plass på Nerskogen

Vi vil i tida fremover jobbe med noen justeringer i løypetraseen for å nå flere hyttefelt, slik at det skal ligge best mulig til rette for de som ønsker å benytte oppkjørte skiløyper.

Egen løypemaskin på Nerskogen vil bidra til å gi

  • Økt regularitet på kjøringen
  • Bedre kvalitet på løypene ved oftere kjøring
  • Bedre tilpassede mateløyper

Samtidig må vi minne om at løypenettet går i fjellet, slik at å opprettholde strøkne løyper til enhver tid vil ikke være mulig. Værforholdene i Trollheimsområdet kan være slik at sporet blåser igjen en time etter at det er kjørt. Vi ber derfor om at brukerne viser forståelse for dette. Likevel skal vi forsøke så langt det er mulig å kjøre slik at løypene blir best mulig.

Vi håper derfor at brukerne responderer på denne oppgraderingen ved å betale støttekontingent til løypeforeningen, sliik at vil får beholde løypemaskina på Nerskogen.