Ekstraordinært årsmøte 24.10.15

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i Nerskogen løypeforening

 Sted: Hytta til Sveinung Løset, Ånegga Sør.

Tid: 24 okt. kl. 1500

 Agenda:

1 Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av agenda

3. Valg/konstituering av styre

4. Planer for løypekjøring 2015/2016

5. Orientering om vedtak ang. kjørebru for løypemaskin i styret for Trollheimen Landskapsvernområdestyre 16/9 2015

 

10.10.2015

Styret

 

Møteprotokoll ekstraordinært årsmøte 2015