Ny leder i løypeforeningen

Gunhild Åm Vatn er valgt til ny leder i Nerskogen løypeforening.

 

Vi takker avtroppende leder Stein Mjøen for innsatsen han har gjort for løypeforeningen.

Møteprotokoll ekstraordinært årsmøte 2015