Ønsker du løypekjøring til hytta di?

Nerskogen Løypeforening har et betydelig løypenett, og ønsker at dette skal utvikles i takt med behov og ønsker fra de som bor på Nerskogen, og de som har hytte her.  På våre hjemmesider har vi skissert prosessen for å få utvidet løypenettet. For mer informasjon klikk her!