Kjørebru over Minilla

Nerskogen Løypeforening har fått tillatelse til bygging av kjørebru over Minilla fra styret i Trollheimen landskapsvernområde. For mer informasjon om kjørebrua og status i arbeidet kan du klikke her.