Oppkjørte løyper

Endelig kan vi fortelle at det er kjørt opp løyper fra Vik til nordenden av Neskogsløypa, og det meldes om fine forhold. Samkjøring sørover mot Skaret mangler snø enda. Her jobbes det for tiden med gravemaskin for å grunnplanere løypetraseén.

 

For at våre nettsider skal være mest mulig informative, vil vi gi lenker til andre sider som kan ha utfyllende informasjon.

Følgende lenker kan være nyttige for å få ytterligere informasjon om løypeforholdene på Nerskogen:

Lenke Forklaring
skisporet.no Her finnes status for kjøring med løypemaskin. Informasjonen er basert på GPS-sender på løypemaskina.

Dale Maskin

Løypemaskinene kjøres av Dale Maskin. Dale Maskin har en egen Facebookside, hvor det kan ligge nyttig informasjon.
Gjestebok Nerskogen Løypeforening har laget en egen gjestebok. Her kan alle legge inn informasjon til glede for andre, f eks om spesielle forhold i løypa.
Nerskogen skiløyper Det finnes en egen Facebookside for skiløyper på Nerskogen, uavhengig av Nerskogen Løypeforening. Her kan man også finne informasjon knyttet til status for løypenettet til Løypeforeningen.