Status kjørebru

Nye tegninger og budsjett for kjørebrua finnes her.