Kontingent - Status løyper - Økonomi

Denne helga har det vært fantastiske løyper på Nerskogen. Det er blitt kjørt både fredag, lørdag og søndag. Videre er det lagt ned grunnarbeid i traseen mellom Sørøyåsen og Skarbakkan slik at løypene kan kjøres også i perioder med lite snø. Traseen i Skrikdalsløypa er delvis lagt om slik at den er mindre sårbar mht avbåsing av snø. Det er forsøkt kjørt et bredere spor enn tidligere. Dette åpner for skøyting. Men like viktig er at en bredere løypetrase gjør at det tar lengre tid før det blåser snø i skisporene. 

Nerskogen Løypeforening må dekke kostnadene til det arbeidet som nå er gjort for å forbedre løypetraseen slik at vi er mindre sårbare for snøfattige vintre. Videre må Løypeforeningen være med å dekke nedskrivingskostnader for den nye løypemaskina som primært skal betjene Nerskogen. For 2015 betalte Løypeforeningen 140 000 kroner til nedskriving av den nye løypemaskina. Dette betyr en betydelig økning i kostnadene. Løypeforeningen er derfor svært takknemlig for økonomisk støtte fra våre bidragsytere. Men for at vi skal kunne opprettholde et godt tilbud, slik vi opplevde denne helga, er det avgjørende at så mange som mulig bidrar økonomisk.

Vi vil derfor oppfordre alle som har mulighet til å betale kontingenten for 2016. Klikk her, eller velg "Kontingent" fra menyen. Når du kommer inn på betalingssiden finner du et opplegg for betaling. Merk at det også er mulig å betale via ordinær nettbank. Kontonummer er 4260 71 02567. Skriv gjerne navn, og hyttefelt i merknadsfeltet.