Prøvekjøring: Bløtslettet - Jøldalsveien

Nerskogen Løypeforening er positive til initiativ for å utvide løypenettet på Nerskogen. Det er derfor foretatt prøvekjøring fra Bløtslettet til Jøldalsveien for å se om det er mulig å få til en utvidelse av løypenettet nordover. Foreløpig er det ingen informasjon tilgjengelig på skisporet.no, men vi vil informere på hjemmesidene. Forhåpentligvis vil det også kunne bli oppkjørt til vinterferien.

Det er også andre initiativer for å få utvidet løypenettet, men det gjenstår noe arbeid før dette kan komme på plass. Se her for mer informasjon om utvidelse av løypenettet.