Palmesøndag - 2016

På grunn av mye vann ved Krokbekken kunne løypemaskina ikke krysse på veg nordover i går. Det ble derfor laget en snøgrøft for å drenere bort vann. Dette sammen med lavere temperatur har bedret forholdene og nå på palmesøndag har løypemaskina krysset Krokbekken på veg nordover.

Følg med på skisporet.no for å se status på løypekjøring.

Vi minner også om kontingenten for 2016. Klikk her, eller velg "Kontingent" fra menyen. Når du kommer inn på betalingssiden finner du et opplegg for betaling. Merk at det også er mulig å betale via ordinær nettbank. Kontonummer er 4260 71 02567. Skriv gjerne navn, og hyttefelt i merknadsfeltet. For å kunne tilby løypekjøring på det nivået vi har hatt i vinter er vi helt avhengig av at de som bruker løyenettet betaler kontingneten på 500 kroner per år.

Fortsatt god påske!