Skrikdalsløypa - Obs

Merk at Minilla renner over Skrikdalsløypa i sør. Det er mulig å krysse Minilla dersom man følger elva et stykke oppover. Vær forskiktig!