Siste løypekjøring denne sesongen

Det planlegges kjøring på Nerskogen lørdag. Dette blir siste helga det kjøres løyper denne sesongen.

Årsaken til at det ikke blir kjørt mer nå ut i april er hensyn til reinsdyrnæringen. Kalvingen skjer fra slutten av april til begynnelsen av juni.

Denne sesongen har det vært lagt mye arbeid i å få til gode skiløyper hver helg og Nerskogen Løypeforening er fornøyd med resultatet. Dette har imidlertid gitt økte kostnader, og med avtale om nedskriving av den nye Løypemaskina er økonomien i Løypeforeningen anstrengt. Den økonomiske situasjonen blir et viktig tema på årsmøtet 21. mai. Tiltak må iverksettes for å unngå at tilbudet blir redusert.