Til hytteeiere som er medlem i en hytteforening

For å kunne tilby et godt løypetilbud på Nerskogen er Løypeforeningen avhengig av at alle som bruker løypene betaler kontingent. Løypeforeningen oppfordrer hytteeiere som er medlemmer i en hytteforening om å foreslå for disse hytteforeningene at det betales inn felleskontingent. Dette kan gjøres ved at kontingenten til Løypeforeningen legges på kontingenten til hytteforeningen, og at hytteforeningen betaler en fellessum til Løypeforeningen. En slik ordning sikrer at alle hytteeierne er med på å finansiere løypekjøringen.

Slik situasjonen er i dag er det under halvparten av hytteeierne på Nerskogen som betaler kontingent. Dersom denne situasjonen ikke bedrer seg, kan det bli aktuelt med følgende tiltak:

  • Redusere kjøringen, noe som gir dårligere tilbud for de som ønsker å bruke løypenettet,
  • øke kontingenten for de som betaler,
  • og i verste fall legge ned løypekjøringen.

Følgende hytteforeninger betaler i dag felleskontingent (antall hytter i parentes):

  • Nordeng Hyttegrend (27)
  • Svarthamran Hytteforening (20)
  • Kåsen Hytteforening (7)
  • Varghaugkjølen hytteforening (39)
  • Hytteforeningen Gp Sørøyåsen (21)
  • Flåsetra Hytteforening (23)
  • Ørnkjellhaugen Hytteforening (32)