Årsmøte 2016

 

Det innkalles til årsmøte i Nerskogen Løypeforening lørdag 21. mai 2016 kl 1500. Møtet avholdes på hytta til Gunhild Åm Vatn. Hytta ligger på høyre side av vegen (FV 512) når man kommer fra demningen mot Nerskogen, og avkjørselen er ca 300 meter før avkjørselen til Heldalsveien. Man kan parkere på parkeringsplassen til Nedre Ånegga veilag ca 100 meter nord for avkjørselen til hytta.

Saker

 1. Konstituering av årsmøtet
  • Valg av møteleder
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av referent
  • Valg av to til å skrive under protokollen
 2. Beretning fra styret
 3. Regnskap
 4. Framleggelse av budsjett for 2016/2017
 5. Fastsettelse av kontingent for 2016/2017
 6. Fastsettelse av budsjett for 2016/2017
 7. Valg

Det er ingen anmeldte forslag eller saker fremlagt av styret.

Årsberetningen for sesongen 2015/2016 finnes her. Skriv gjerne ut årsberetningen og ta den med til årsmøtet.

Velkommen!