Referat fra årsmøte 2016

Referat fra årsmøtet finnnes her.

Regnskapet ble ikke lagt fram på årsmøtet. Regnskap for regnskapsåret 1/5-2015 til 31/4-2016 finnes her.