Snøscooterløyper Skardalen - Grytdalen: Status

Det har vært en debatt i sosiale medier den siste tiden angående snøscooterløyper som også kan ha betydning for Nerskogen Løypeforening. Bygningsrådet i Oppdal kommune har bedt om at rådmannen avklarer mulighetene for å etablere snøscooterløyper med grunneierne i Fjellområdet mellom Skardalen – Grytdalen. Videre skal det oprettes kontakt med reindriftsforvaltningen og reindriftsutøverne i Trollheimen Sijte for å avklare muligheten til å etablere snøscooterløyper i fjellområdene mellom Skardalen og Grytdalen. Når det foreligger resultatene av disse avklaringene skal dette legges fram for bygningsrådet for ny vurdering. Det betyr at man nå er i en utredningsfase. Lenke til Oppdal kommune med mer info finner du her.

Når utredningen legges ut for høring, vil Nerskogen Løypeforening vurdere konsekvenser for oss, og evt utarbeide et høringssvar.