Status snøforhold

Det er "gammeldagse" spor fra Ånegga til Sørøyåsen, dvs det er flere som har vært ute å sjekket forholdene. Jo lengere opp man kommer jo mer snø er det. Noen bekker og Minilla er fortsatt åpne. For Minilla er det bare noen få meter lengst møt øst som ikke er frosset der løypa krysser. Dersom det blir litt mindre vannføring og kaldere nå til uka, er det grunn til å tro at elva snart blir islagt. For å krysse elva må man derfor foreløpig bruke hengebrua litt lengre ned.

Se forrige melding angående muligheter for løypekjøring.