Økonomisk støtte fra Rennebu kommune

Rennebu kommune har i formannskapsmøte 8. november vedtatt å gi økonomisk støtte på kr 25 000 kroner til Nerskogen Løypeforening. Løypeforeningen er glad for den økonomiske støtten vi har fått. Innvilget støtte er imidlertid ikke tilstrekkelig til å kunne betale ubetalt regning til IL Snøhetta for kjøring forrige sesong. Løypeforeningen er i dialog med IL Snøhetta mht hvordan vi kan håndtere situasjonen til vinteren når vi går inn med en negativ egenkapital

Se tidligere melding angående bakgrunn for den økonomiske situasjonen Løypeforeningen er kommet opp i.