Plan for løypekjøring 2016/2017

Med innbetaling av kontingent til Løypeforeningen på samme nivå som forrige sesong er det økonomi til å kjøre løypenettet litt over 40 ganger i sesongen vi nå går inn i. I perioden fra jul til vinterferie blir det som hovedregel kun kjørt lørdager dersom været tillater det. Mellom vinterferie og påske blir det som hovedregel kjørt onsdager, lørdager og søndager såfremt været tillater det. I feriene kjøres ved behov og når været tillater det. Det blir også kjørt før jul og i jula dersom forholdene ligger til rette for det.

Det er ønskelig å kjøre både lørdag og søndag i perioden mellom jul og vinterferie. For å få til det er vi avhengig av en betydelig økning i kontingentinnbetalinger. Dette blir vurdert fortløpende slik at vi evt kan øke kjørefrekvens i denne perioden dersom vi ser en slik økning i innbetalinger. Vi håper løsningen med kontingentinnbetaling på Jokerbutikken gir oss et løft i så måte.

Som tidligere nevnt er det forhandlinger om en felles timepris for kjøring for både Oppdal og Rennebu. Det vil gi en noe romsligere økonomi for Nerskogen Løypeforening.

Løypeforeningen vil gjøre det vi kan for også å kjøre løype fra Bløtslettet og til Jøldalen samt i området Hestvatnet/Furusjøen. Dette er imidlertid svært krevende med hensyn på kjørelogistikk. Løypeforeningen er i diskusjon med Dale Maskin for å se på mulige løsninger innenfor de økonomiske rammene for denne kjøringen.