Planer for løypekjøring fram mot jul

Det har desverre ikke vært mulig å kjøre løypemaskin i høst på grunn av store bekker og mye overflatevatn. Det blir gjort forsøk på å legge dreneringsrør på de mest utsatte stedene i uka som kommer. Selv om det er meldt høye temperaturer søndag og mandag, er det håp om at det kan bli kjørt løype sørfra fram til Minilla før julehelga. Å krysse Minilla er ikke mulig slik det ser ut nå. Følg med på https://skisporet.no/ og hjemmesida til Løypeforeningen.