Status 3. juledag - Oppdatert

Det er kommet mye snø de siste dagene. I dag, 3. juledag, ble det gjort forsøk på å kjøre tråkkemaskina fra Svahøkrysset mot Nerskogen. Her må det skuffes snø over Grana for å kunne krysse. Det viste seg at det ikke lot seg gjøre å krysse Grana i dag.

Det er mye overvann, åpne bekker/elver og varmehull i myrene. Ei tråkkemaskin ble stående fast i kryssing av en stor bekk i Grytdalen  i dag. Det vil bli gjort forsøk på å kjøre Nerskogløypa fram til Minnilla så snart forholdene tillater det. Følg også med på Dale-Maskin sine Facebook sider for informasjon om forholdene.

Pga det store snøfallet har alt mannskap for snøscooterkjøring vært opptatt med brøyting i dag. Det ble derfor ikke kjørt på nordsida av Minnilla. Det gjøres forsøk på å kjøre hovedløypa mellom Bløtslettet og Minnilla med snøscooter 4. juledag. Følg med på hjemmesidene til Løyeforeningen.

Minnilla er fortsatt åpen. For å krysse må man derfor benytte hengebrua.