Status 4. juledag

Det er i dag kjørt med snøscooter og løypelegger nord for Minilla til Svartbekken. Det er ikke mulig å krysse Svartbekken mot Bløtslettet.

Det er også kjørt med snøscooter sør for Minilla. Det blir i dag lagt ut rør i bekken som renner ut fra Svartdalstjønna på Sørøyåsen. Vi håper at det da snart skal bli mulig å få kjørt med tråkkemaskin sør for Minilla.