Status 6. januar

Det er i dag, 6. januar, kjørt med tråkkemaskin mellom Svahøveien og Minilla, og ned til Varghaugkjølen/Nordeng. Det er gjort arbeid med å skyve snø ut i Minilla slik at elva snart kan krysses. Det er fortsatt stor vannføring, og isen har ikke lagt seg.

Det er kjørt med snøscooter på nordsida av Minilla, både runden om Flåsetra og runden om gapahuken er kjørt. Her er det ikke satt spor. For de som bor på nordsida av elva er det derfor mulig å gå i snøscooterspor fram til elva, og fortsette i fine løyper på sørsida av elva. For å krysse elva må man bruke hengebrua. Den ligger ca 500 menter lengre ned enn der løypa vanligvis krysses. Det blir ikke kjørt med snøscooter på nordsida av elva i helga, og vinden i kveld kan gjøre at det blåser igjen.

Følg med på https://skisporet.no/ for å se når det blir mulig å krysse Minilla.

Denne sesongen har med tydelighet vist behovet for ei kjørebru over Minilla. Det er flere utfordringer som må løses før den kommer på plass.