Status 21. januar - Oppdatert

Som det fremgår av  skisporet.no måtte løypemaskina snu på veg ned mot Minilla i dag.

Det er mye overflatevatn på myrene ned mot Minilla. Snøbrua som ble laget over Minilla har blitt oversvømt av elva. Snøbrua er i dag blitt punktert på tre steder slik at vatnet kan renne gjennom uten at det blir for store skader. Det er bare å håpe at dette er nok til å berge resten av snøbrua slik at det kan kjøres neste helg. Det blir ikke gjort forsøk på å kjøre mer denne helga.

Merk at løypa flere steder har rast sammen over bekker. Spesielt gjelder dette bekken fra Svarttjønna (like sør for stolheisen).

Det er derfor all grunn til å være aktsom når forholdene er slik de er. Det anbefales ikke å krysse Minilla før vatnet trekker seg noe tilbake.