Et helhetlig skiløypetilbud i Oppdal og Rennebu

Som vi tidligere i høst informerte om, var det et møte på Jokerbutikken for å se framover mot et helhetlig skiløypetilbud i Oppdal og Rennebu. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe hvor Løypeforeningen har vært godt representert. Arbeidet ble i dag lagt fram i et møte med ordførere og administrasjon fra de to kommunene. Arbeidet ble godt mottatt. Møtereferat vil bli lagt ut når dette er godkjent. Det er også laget en rapport som da også vil bli lagt ut på hjemmesidene til Løypeforeningen.