Et helhetlig skiløypetilbud i Oppdal og Rennebu

Representanter fra Løypeforeningen har deltatt i en arbeidsgruppe som har jobbet med et helhetlig skiløypetilbud i Oppdal og Rennebu kommuner. Arbeidsgruppen ble nedsatt etter et møte på Jokeren høsten 2016. Arbeidsgruppen har laget en rapport som ble lagt fram for kommunene med de to ordførerne i spissen onsdag 25. januar 2016. Rapporten kan du laste ned her. Rapporten presenterer et samfunnsregnskap for Nerskogløypa, ulike kartskisser for fremtidige løyper i de to kommunene, en oversikt over hva det vil koste å preparere disse løypene og hvordan man kan finansiere løypekjøringen. Rapporten diskuterer også hvordan man kan tilnærme seg utfordringene knyttet til forutsigbarhet og grunneieravtaler. Til slutt presenteres forslag til organisering av arbeidet (løypeforeninger, kommunene, næringslivet, operatør osv).