Status 28. januar -- Oppdatert

Det ble tidligere i dag meldt at løypemaskina måtte snu ved Flåsætra. Det viser seg at det likevel var mulig å få kjørt forbi de utfordrende områdene. Det er nå kjørt helt fram til Bløtslettet. Det planlegges ikke kjøring, søndag 29. januar.

Vinteren har vist at værforholdene blir mer og mer utfordrende også for løypene her på Nerskogen. Til sommeren må det gjøres arbeid med drenering på utstatte steder. Det er mange utfordringer:

  • Løypa ligger delvis i verneområdet hvor det  er svært vanskelig å  få tillatelse til å gjøre inngrep i naturen
  • Det finnes ingen reguleringsplan som sier at området er regulert for skiløyper. For å foreta større inngrep kan dette  bli vanskelig  uten at løypene er inne i reguleringsplanen. Dette vil bli sjekket opp med forvaltningsenheter i Oppdal og Rennebu.
  • Inngrep krever tillatelse  fra grunneiere som blir berørt. Vanligvis er dette ikke noen problem, men det kan av og til være noen utfordringer  som må løses.
  • Det vil  kreve arbeid og penger til innkjøp av dreneringsrør, evt også bruk av maskiner. Det meste bør kunne utføres som dugnadsinnsats