Løyper nord for Granasjøen

Nerskogen Løypeforening har fått forespørsel om å kjøre løyper til Vaulan (Jøldalen) og Hestvatnet/Furusjøen. Her har ildsjeler jobbet intenst for å lage løypetrase og sikre finansiering for løypekjøring. Forrige sesong ble det foretatt noen prøvekjøringer til Vaulan, og i januar ble også løypene til Hestvatnet/Furusjøen kjørt en gang. Løypene er merket av på skisporet.no.

Det har vært utfordringer med kapasitet til tråkkemaskin og mannskap og det har derfor ikke latt seg gjøre å få kjørt løypene nordover i vinter. Som resultat av godt samarbeid mellom Snøhetta løypedrift, Dale Maskin og Løypeforeningen, er det nå enighet om en omdisponering av mannskap. Dette gjør at vi nå ser en løsning for kjøring til Vaulan og Hestvatnet/Furusjøen i vinter.

Det gjenstår fortsatt litt detaljplanlegging mht kjøreruter, kostnader og økonomisk evne før en tentativ plan for resten av vinteren kan presenteres. Vi regner med å få dette på plass før vinterferien. Følg med på hjemmesidene til Løypeforeningen.