Status 22. februar

Hovedløypa er kjørt i idag, 22. februar. Det er også kjørt i Skrikdalen. Foreløpig er det ikke satt spor i Skrikdalen.

Fra Skridalsløypa med Svarthetta i bakgrunnen: