Siste dag i vinterferien

Nerskogen Løypeforening håper alle som har vært på Nerskogen i vinterferien har hatt fine oppleveleser i skiløypene våre. Tråkkemaskina er på vei nå siste dag i vinterferien! Skrikdalsløypa blir tråkket i dag. I år har det vært behov for å kjøre så å si hver eneste dag.

Til uka vil Løypeforeningen foreta en økonomisk gjennomgang både med hensyn på påløpte utgifter til kjøring og kontingentinnbetalinger så langt i sesongen for å planlegge kjøring fram til påske, og i selve påskeuka.

Det er derfor viktig at alle som har mulighet betaler kontingenten til Løypeforeningen for sesongen 2016/2017 en av de første dagene. Da kan vi få en god oversikt, og kan planlegge forhåpentligvis et godt løypetilbud resten av sesongen. Kontingenten på 500 kroner kan betales til kontonummmert 4260 71 02567 i nettbanken. Skal man innom Jokerbutikken på Nerskogen på veg hjem, kan man også betale kontingenten i kassa der.

Joker-Nerskogen

Tråkkemaskina passerer Ånegga siste dag i vinterferien 2017