Facebookside

Nerskogen Løypeforening har nå opprettet en egen facebookside, https://www.facebook.com/nerskogenloypeforening/. Her kan du gi ris og ros, og fortelle om fine opplevelser i skiløypene på Nerskogen.

Løypeforeningen vil også med dette takke alle våre medlemer for at dere støtter oss økonomisk. Vi takker også sponsorene våre og Rennebu kommune for økonomisk støtte som gjør det mulig å lage fantastiske skiløyper på Nerskogen.