Kjøreplan vinteren 2017/2018

Det er nå 15. oktober, høstferien er straks slutt, og det er lov å tenke på skiløypene igjen. Nedenfor følger en skisse til kjøreplan for sesongen 2017/2018. Hovedprinsippet er at det skal kjøres lørdager fram til vinterferien, etter vinterferien kjøres onsdag og lørdag. I vinter- og påskeferie legges det opp til kjøring annenhver dag. I tillegg legges det opp til ca 13 ekstraturer ved behov. Kjøring til Vaulan og runden om Hestvatnet/Furusjøen tilpasses kjøringen av Hovedløypa.

 

Grunnstammen i kjøreplanen - Hovedløypa på Nerskogen

 

Måned Datoer Antall
Desember 16/12, 23/12, 26/12 og   30/12 4
Januar 6/1, 13/1, 20/1 og 27/1 4
Februar 3/2,10/2, Vinterferie: 17/2, 20/2, 22/2, 24/2, og 28/4 7
Mars 3/3, 7/3, 10/3, 14/3, 17/3,   21/3, Påske: 24/3, 26/3, 28/3, og 30/3 10

April

1/4, 4/4, 7/4,   11/4 og 14/4 5
Totalt   30

 

Hvis snøforholdene tillater det, vil kjøringen starte tidligere. I starten av sesongen kjøres ekstraturer uavhengig av ukedag for å «fange» snøen før den blåser bort. Erfaring de siste årene er at det kan gå et godt stykke ut i januar før Minilla fryser til. Hvis dette er tilfellet til vinteren, legges det opp til at tråkkemaskina kjører ned på FV512 og krysser elva før den kjører opp for å fortsette nordover. Dette krever vakt, så det må avtales fra gang til gang. Denne løsningen vil høyst bli valgt to til tre ganger.

Ekstrakjøringer

Budsjett for kjøring sesongen 2017/2018 er 300 000 for Hovedløypa på Nerskogen. Med en timeprispå  1 000 kroner  har vi råd til ca 43 turer hvis man regner 7 000 kroner per tur. Kostnadene per tur blir litt lavere enn 7 000 kroner dersom Skrikdalsløypa ikke kjøres. Det kan derfor være rom for litt flere enn 43 turer, men dette legges likevel til grunn. Med utgangspunkt i grunnstammen for kjøring gir det mulighet for 13 ekstraturer. I forrige sesong kjørte man nesten hver dag i påska ut over de 5 kjøringene som var planlagt. Det skulle likevel være rom for en del ekstrakjøringer utenom feriene. Dette vil typisk være søndagskjøring.

Forutsetninger

Vær og føreforhold vil alltid påvirke mulighetene til å få kjørt løyper. Løypeforeningen har fortsatt ikke fått alle nødvendige tillatelser til at det kan settes igang arbeid med å bygge kjørebrua over Minilla. Det betyr at vi også til vinteren er avhengig av tilstrekkelig lange kuldeperioder slik at elva fryser til. Budsjettet for sesongen 2017/2018 er basert på at sponsorinntektene kan holdes på samme nivå som tidligere år. Dette viser seg imidlertid vanskelig. Noen få av sponsorene har økt bidraget sammenlgnet med tidligere år, mens det er mange som har redusert bidragene sine, og andre har også foreløpig trukket seg som sponsorer. Løyeforeningen vil nå før jul gjøre en innsats for å få flere sponsorer på banen. Det er også lagt inn en forutsetning om at timeprisen for kjøring ikke endres fra forrige sesong. Frivillig kontingentinnbetaling av de som benytter løypene er helt avgjørende. Forrige sesong var det en økning i innbetalinger, og vi håper denne trenden fortsetter også kommende sesong.