Løypekjøring og aktører

Nerskogen Løypeforening har fått tilbakemelding på at mange er usikker på aktørene som er involvert i løypekjøringen på Nerskogen. Nedenfor gis en kort forklaring på rollene til ulike aktører.

 

Snøhetta Løypedrift eier 4 tråkkemaskiner og selger «preparering av skiløyper» som et produkt. Både Oppdal og Rennebu kommune kjøper løypekjøring fra Snøhetta Løypedrift. Timeprisen er for tiden 1 000 kroner timen. Denne kostnaden skal dekke kostnader til sjåfører, kostnader til vedlikehold av maskinparken, kostnader til diesel og kapitalkostnader. Snøhetta Løypedrift har ikke sjåfører og leier derfor inn sjåfører, primært sjåfører fra Dale Maskin.

Dale Maskin er en maskinentreprenør som tilbyr sjåfører og vedlikeholdstjenester til Snøhetta. Det er derfor i hovedsak sjåfører fra Dale Maskin som vi ser kjører tråkkemaskinene. På Nerskogen er det imidlertid en litt annen ordning for «sjåføren vår».

Nerskogen Løypeforening har som oppgave å legge til rette for skiløyper på Nerskogen og å samle inn penger til løypekjøringen. Inntekter til Nerskogen Løypeforening kommer fra medlemskontingenter, sponsorinntekter og støtte fra Rennebu kommune. Nerskogsløypa er den delen av løypenettet som ligger mellom Svahøkrysset i sør til Bløtslettet i nord inklusive Skrikdalsløypa og stikkløyper fra hovedløypa.

Det er egne løypeforeninger som samler inn penger for å få kjørt løypene fra Bløtslettet til Jøldalen, og fra Bløtslettet om Hestvatnet og Furusjøen.

Det er Nerskogen Løypeforening som koordinerer behov for løypekjøringen på Nerskogen og nordover.

Rennebu kommune er den aktøren som formelt bestiller og betaler for løypekjøringen. Slik det er i dag kjøpes denne tjenesten fra Snøhetta Løypedrift. Kostnaden til løypekjøringen viderefaktureres til Nerskogen Løypeforening. Mens Nerskogen Løypeforening viderefakturerer til de to andre løypeforeningene nevnt ovenfor.

Skisporets venner er en aktør på Oppdalssiden som arbeider for å skaffe finansiering til løypekjøringen. Organiseringen her er annerledes ved at man har etablert det som betegnes «fellesgodefinansiering».

Fellesgodefinansieringen på Oppdal et spleiselag mellom Skisporets venner, næringsliv og Oppdal kommune. Midlene man har til rådighet benyttes til løypekjøring men også til andre formål. Slik det er i dag bidrar ikke fellesgodefinansieringen på Oppdal med økonomisk støtte til oppkjøring av Nerskogsløypa, selv om en god del av Nerskogsløypa ligger i Oppdal kommune.

Dersom noen lurer på hvem man skal betale kontingent til så er tenkningen som følger:

  • Alle som har hytte som ligger i nærheten av Nerskogsløypa, dvs fra Bløtslettet i nord til Svahøkrysset i sør betaler kontingent til Nerskogen Løypeforening, kontonummer er 4260 71 02567. Kontingenten kan også betales på Jokerbutikken på Nerskogen. Vi jobber også med en Vips-løsning.
  • Fastboende i Rennebu kommune og andre skientusiaster som benytter Nerskogsløypa er også hjertelig velkomne til å betale kontingent til Nerskogen Løypeforening.
  • De som har hytte i området Hestvantet/Furusjøen og i området Vaulan (Jøldalen) betaler kontingent til hhv Furusjøen og Hestvatnet løypeforening og Jøldalen hytteforening.