Oppfordringer

Det nærmer seg tiden for kontingentinnbetaling. Årskontingenten er 500 kroner og kan betales på kontonummer er 4260 71 02567, eller direkte i kassa på Jokerbutikken på Nerskogen.

Nedenfor gis en kort orientering om økonomisk status for Nerskogen Løypeforening. Det koster 1000 kroner timen å få kjørt løypene og denne sesongen planlegger vi å kjøre 300 timer. I tillegg til løypekjøring har vi kostnader til regnskapsfører, annonsering, IT-kostnader som utgjør ca 25 000 kroner. Forrige sesong var det ca 400 som betalte kontingent slik at samlet inntekt fra hyttefolk, fastboende og andre som betaler kontingent er ca 200 000 kroner. Vi hadde også sponsorinntekter på 180 000 kroner og støtte fra Rennebu kommune på 55 000 kroner. Vi kunne derfor ta inn den negative saldoen vi hadde med oss og ha en liten egenkapital ved inngangen av inneværende sesong.

Det har dessverre vist seg vanskelig å få fornyet sponsoravtalene. Inngåtte sponsoravtaler for neste 3-årsperiode er bare på i overkant av 60 000. Vi har håp om at flere vil videreføre avtalene, men vi må medregne en nedgang. Et lyspunkt er at noen tomteselgere på Nerskogen har tatt initiativ til en felles måte å støtte løypekjøringen på, se oppslag om dette i siste Rennebunytt i 2017 (side 13).

Vi har sendt inn søknad til Rennebu kommune og håper på et tilsvarende beløp som det vi fikk forrige sesong. I lys av at hyttefolket betaler betydelige beløp i eiendomsskatt, kunne vi ønsket større økonomisk støtte fra kommunen. Løypeforeningen bidro i fjor aktivt til å lage en rapport med fremtidige perspektiver på et helhetlig løypetilbud på Nerskogen. Her ble det også laget en rapport som viser et «sammfunnsregnskap» for løypekjøringene. Dette viser store inntekter til kommunene; og er en viktig årsak til at Rennebu kommune økte støtte til løypekjøring fra ca 50 000 kroner til 250 000 kroner. VI innser likevel at det er lite vi kan gjøre for øke støtten ytterligere i en trang kommuneøkonomi.

Det vi kan gjøre er å arbeide aktivt for at flere betaler medlemskontingent. Vi har hatt en økning de siste årene og 400 betalende er ganske bra. På den annen side er det kanskje 7-800 hytter som ligger i veldig kort avstand til Nerskogsløypa. Potensialet for kontingentinnbetalinger burde derfor være på godt over 300 000 kroner per år.

Det er i utgangspunktet frivillig kontingentinnbetaling. Noen hytteforeninger har imidlertid satt som krav at alle hytteeierne skal betale kontingent og dette organiseres som fellesinnbetaling. Vi oppfordrer derfor alle hytteforeninger til å legge seg opp til en slik praksis. For en del områder kan man også vurdere andre løsninger. F eks veilag og vasslag kan kreve inn kontingenten for løypekjøring. Mange har ment at slike løsninger blir feil i og med at formålet til et veilag eller et vasslag ikke er å jobbe for løypekjøring. På den andre siden kan man holde fram at alle som har hytter på Nerskogen har en enorm fordel av at det er løyper her. Det er ingen tvil om at dersom vi ikke hadde hatt skiløypene vi har på Nerskogen, så ville vi ikke hatt noen nærbutikk, og Markastuggu ville neppe sett dagens lys. Skiløypene gjør at det bygges hytter på Nerskogen, og hyttefolket drar heller på hytta for å gå på ski enn å velge søndagsturen i Bymarka i Trondheim. Dette gir også større inntekter til vei- og vasslagene: Flere betaler bomavgift på veiene inn til skiløypa, både ved at det bygges flere hytter og ved at man får besøk av slekt og venner som betaler bomavgift. Tilsvarende vil vasslagene få flere abonnenter. Det dette viser er at her er vi felles avhengig av hverandre enten vi i går på ski eller ikke. Derfor håper vi at det kan finnes løsninger som sikrer at flere betaler kontingent til Løpeforeningen.

Konkret oppfordrer vi derfor alle som er glade for skiløypetilbudet på Nerskogen om at dere foreslår for deres hytteforening, veilag eller vasslag at det innføres en praksis med fellesinnbetaling av kontingent til Løyepforeningen. Slike vedtak fattes typisk på årsmøtene. At noen vil motsette seg dette vet vi fra før, og da er det viktig å argumentere for at løypene på Nerskogen er avgjørende viktig for utviklingen av Nerskogen, enten man benytter seg av løypene eller ikke.