Innkalling til årsmøte 2019

Det innkalles til årsmøte i Nerskogen Løypeforening torsdag 30. mai 2019 kl 1500 (Kristi himmelfartsdag). Møtet avholdes på hytta til Gunhild Åm Vatn. Hytta ligger på høyre side av vegen (FV 512) når man kommer fra demningen mot Nerskogen, og avkjørselen er ca 300 meter før avkjørselen til Heldalsveien. Man kan parkere på parkeringsplassen til Nedre Ånegga veilag ca 100 meter nord for avkjørselen til hytta.

 

Saksliste:

1)        Beretning fra styret - Årsberetningen kan lastes ned her.

2)        Valg

3)        Regnskap – Kan lastes ned her.

4)        Budsjett for kommende sesong – Forslag til budsjett kan lastes ned her.

5)        Fastsettelse av kontingent for kommende sesong

6)        Fastsettelse av budsjett for kommende sesong

Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet.

Pga en glipp i arkiviering, har info om møtet ikke blitt lagt ut i tide. Evt saker som ønskes tas opp, meldes styreleder, gunhild.vatn@gmail.com, senest søndag 26. mai.