Nerskogen Løypeforening
Org.nr.

992491671

Sittende styre i Nerskogen Løypeforening:

  • Gunhild Åm Vatn (Leder, gunhild.vatn@gmail.com , tlf 995 14 209)
  • Trond Narve Stavne (Nestleder)
  • Sveinung Løset (Styremedlem)
  • Torstein Sneisen (Styremedlem)
  • Ketil Olsen (Styremedlem)
  • Ola T. Lånke (Styremedlem)
  • Siv Kristin Remetun Lånke (Vararepresentant)
  • Arve Krovoll (Løypeansvarlig, og fast medlem av styret)