Medlemskontingent i Nerskogen Løypeforening er for tiden 1000 kroner per sesong. Kontingenten forfaller til betaling 01.10 sesongen vi går inn i.

Det er ønskelig at flest mulig registrerer medlemskapet sitt på StyreWeb. Følg denne lenken for registrering.

De som ikke ønsker å registrere seg StyreWeb kan alternativt betale kontingenten på en av følgende måter:

  • Betale i nettbank til kontonummer: 4260.71.02567
  • Betale med VIPPS, #511293
  • Betale i kassen på Jokerbutikken på Nerskogen

Merk at noen hytteforeninger, vei- og vasslag fakturerer kontingenten til Løypeforeningen  sammen med årsavgiften. Sjekk om dette gjelder for deg!