Medlemskontingent i Nerskogen Løypeforening er for tiden 1000 kroner per sesong. Kontingenten forfaller til betaling 01.10 sesongen vi går inn i.

Det er ønskelig at flest mulig registrerer medlemskapet sitt på StyreWeb. Følg denne lenken for registrering.

De som ikke ønsker å registrere seg StyreWeb kan alternativt betale kontingenten på en av følgende måter:

  • Betale i nettbank til kontonummer: 4260.71.02567
  • Betale med VIPPS, #511293

Merk at noen hytteforeninger, vei- og vasslag fakturerer kontingenten til Løypeforeningen sammen med årsavgiften. Sjekk om dette gjelder for deg! Merk også at man kan melde seg inn i StyreWeb selv om man er med på fellesinnbetalinger fra foreninger eller lag. Da merker man av at man er med på fellesinnbetaling, og vil ikke få tilsendt faktura.

Noen foreninger og lag har bestemt at de ikke lenger vil organisere fellesinnbetaling. Sjekk derfor om det har vært endringer for din forening/ditt lag.