Kjøreplan sesongen 2020/2021

  • Fram til vinterferien kjøres 1 gang i uka
  • Mellom vinterferie og påske kjøres 2 ganger i uka
  • Planen justeres etter vær og føreforhold

Planen kom litt sent denne sesongen.