Her finner du budsjettene per sesong. Budsjett for neste sesong vedtas på årsmøtet som avslutter forrige sesong. Gjennom sesongen vurderer styret behov for å justere budsjettet ut fra f eks værforhold og andre forhold som påvirker inntekter, utgifter og hvilket tilbud vi kan gi.