Gladmelding

Publisert av Jørn Vatn den 30.11.23.

Løypemaskina skal nå (30/11) være på veg utover Nerskogen. Maskina kjører fra Grøtsætra. Hovedløypa tråkkes, og vi har også bedt om at det tråkkes stikkløyper. Vi avventer tråkking i Skrikdalsløypa og Gapahukrunden.
Merk at for å redusere tråkking i verneområdet legger vi om løypa mellom Minilla og Rødekorshytta. Dvs at det er kun "nedre Flårunde" som blir tråkket. Løypa er også lagt slik at den er mindre utsatt ved lite snø.
Merk også at GPS'en på tråkkemaskina er ødelagt. Det betyr at tråkkingen ikke vises på skisporet.