Husk årsmøtet i dag

Husk årsmøtet i dag

Publisert av Jørn Vatn den 21.05.22.

Årsmøte i Nerskogen Løypeforening.

Dato: 21. mai 2022

Tidspunkt: Kl 1600

Sted: Fjellheim på Nerskogen

Saksliste:

  1. Orientering om arbeidet med kjørebru, innspill fra berørte parter
  2. Beretning fra styret
  3. Valg
  4. Regnskap
  5. Budsjett for kommende sesong
  6. Godkjenning av kontingent for kommende sesong
  7. Godkjenning av budsjett for kommende sesong

Mht bevertning har vi tidligere bedt om at man registrerer seg. Det er fortsatt noen «ledige plasser», så om noen ønsker å delta, send en sms til Gunhild Åm Vatn (99514209) for å sjekke om det er plass å få.

 

Se vedlegg nederst i artikkelen

 

budsjett-2022-2023.pdf
regnskap-2021-2022.pdf
aarsberetning-2021-2022.pdf